Taekwondo klub Čigra osnovan je 23. kolovoza 2003., te primljen u Hrvatski taekwondo savez na skupštini 20. lipnja 2005.

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja taekwondo športa u Gradu Zagrebu.

 

Djelatnosti kluba su:

 • planiranje rada i razvitka taekwondo sporta
 • organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja i demonstracije
 • poduka i trening djece i mladeži
 • poduka i rekreativni trening odraslih osoba
 • pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske, odnosno državne reprezentacije
 • upravljanje sportskim objektima kojih je klub vlasnik ili korisnik
 • poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada
 • skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba;
 • ukupnom aktivnošću poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom
 • sportskom aktivnošću preventivno djelovanje i sudjelovanje u borbi protiv svih oblika ovisnosti

Prava i obveze članova su:

 • bavljenje sportskom aktivnošću
 • sudjelovanje u poslovima Kluba
 • čuvanje i podizanje ugleda Kluba
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza
 • plaćanje članarine

Taekwondo klub Čigra osnovan je 23. kolovoza 2003., te primljen u Hrvatski taekwondo savez na skupštini 20. lipnja 2005.

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja taekwondo sporta u Gradu Zagrebu.

Osnivač i predsjednik kluba: mr.sc. Darko Marinović

Sjedište kluba: Vinogradi 7, 10000 Zagreb

Skračeni naziv kluba: TK ČIGRA

Matični broj: 1759051

Žiro račun: 2340009-1110127235

OIB: 54188444912

Svaka donacija i pomoć je dobrodošla i biti će objavljena na glavnoj stranici kluba u listi sponzora!