10. i 11. prosinca 2018. održana su polaganja za više pojaseve u dvoranama Osnovnih škola Pantovčak, Medvedgrad i Gračani i po prvi puta u Osnovnoj školi Šestine.

Polaganju su prisustvovali i uspješno položili za viši pojas.

U dvorani Osnovne škole Pantovčak:

Sambol Fran 5. KUP, Tomić Ćuk Andrei 6. KUP, Anić Paola 6. KUP, Novak Kristijan  6. KUP, Katavić Katarina 7. KUP,  Evu Palčić 7. KUP, Anić Ida 7. KUP, Biočić Ana 9. KUP, Šimac Tara 9. KUP i  Tomić Ćuk Lovro 9. KUP .

U dvorani Osnovne škole Šestine:

Mrsić Leon  7. KUP, Novak Tara 9. KUP,  Obuljen Lucija 9. KUP, Barišić Isabella  9. KUP, Barišić Lucia 9. KUP, Dujmenović Antonio 9. KUP, Kosec Kiara  9. KUP i Novak Fran 9. KUP.

U dvorani Osnovne škole Medvedgrad:

Frljužec Leona  7. KUP,  Penezić Borna 7. KUP,  Džalto Kata 7. KUP, Hržić Franjo 9. KUP, Hržić Antun 9. KUP, Matić Kasper 9. KUP, Marić Moreno  9. KUP i Matun Magdalena 9. KUP

U dvorani Osnovne škole Gračani:

Gjuran Fran 7. KUP, Gjuran Gabrijela 7. KUP, Knež Mia 7. KUP,  Mrša Karlo 7. KUP, Šulj  Barbara 7. KUP, Šulj Edi 7. KUP, Žuklić Paola 7.KUP, Vukov Dorian 7. KUP i Fran Jelić 9. KUP.

Ispit su proveli Maja Blažina 5. DAN,  Karla Gjuran 1. DAN, Jelena Škrpan Perković 2. DAN,

Iva Paradžik 2. DAN i Darko Marinović 3. DAN.